Frakt:

Forsendelser over 35 kilo blir ikke automatisk kalkulert av fraktguiden og vi må derfor kontakte deg for å bli enig om best mulig transport avtale for deg.

Er moms og frakt inkludert i prisen?

Alle prisene er eksklusiv moms og frakt om ikke annet er spesifisert.

 

Kjøper bekoster frakt, hvis ikke annet er avtalt. Priser: Alle oppgitte priser er veil ekskl. merverdiavgift. Ordre under kr. 500,- netto belastes med et fakturagebyr på kr. 40,-. Ved postforsendelse påløper et ekspedisjonsgebyr på kr. 40,- til dekning av emballasje/ekspedering/kjøring. betalingsbetingelser: Netto pr. 20 dager, eller etter avtale. Ved overskridelse av avtalt betalingstid beregnes morarente på 1,0% pr. måned. Manglende purring fra selgers side gir ikke kjøper rett til lengre kredittid. retur av varer: Retur av varer kan kun skje etter forutgående avtale. Godkjent retur av varer blir kreditert med 85% av det debitertebeløp. Returfrakten dekkes av kunden. Spesialbestilt produkter tas ikke i retur.

Dekkhandel.no har salgspant i varene til varene er betalt i sin helhet.

Garanti ytes på våre produkter i samme utstrekning som vi er dekket av garanti fra våre leverandører. Eventuell erstatning dekker kun selve varen eller deler av den, men ikke utgifter eller skade som eventuelle feil påført av kjøperen